yocoyoco

yocoyoco

等級4
生活已經唔易, 所以要搵好嘢食下, 平衡一下!
雖說好又一餐, 唔好又一餐, 食得好就梗係要推介俾朋友仔, 食得唔好都要話聲俾大家知O既!
訊息
我的動態
welcome
對不起!你在香港及鄰近地區暫未有我的動態
關於
已加入開飯 11 年9 個月
經常出沒在 葵芳 / 荃灣
荃灣 工作
成為首位寫食評會員
3
會員推介次數
53
編輯推介數目
1
熱門食評
更多
阿妹極力推介素年, 咁岩見荃灣開左分店,好近屋企,所以短時間內...
疫情持續, 好耐冇一家人出外了。趁生日, 相約家人一齊去赤柱逛逛。...
作為珍姐粉絲, 見佢喺中環開咗火煱店, 即刻相約老公同埋朋友仔去珍...
最新推介食評
更多
本身book咗位兩個人,備註講咗想坐榻榻米。雖然佢都講咗唔一定有榻...
朋友生日, 佢話想試潮滙館好耐啦, 咁就去啦!  好彩打咗去BOO...
熊貓著實是位 #芋頭控,無奈自從決定踏上純素征...
最新讚好相片
更多
Top