Handsome XO

Handsome XO

等級6
肥肥家族出名鍾意食,個個身形都有番咁上吓,而XO仔家中排行最細,故此別號為「小肥」。親友們愛周圍試食,深知小弟節儉,唔捨得食,所以好多時都會請埋單身o既小肥,嘻嘻,咁你地話我係咪口福不淺呢?!
訊息
我的動態
welcome
對不起!你在香港及鄰近地區暫未有我的動態
關於
已加入開飯 10 年9 個月
經常出沒在 中環 / 銅鑼灣 / 灣仔
灣仔 工作
成為首位寫食評會員
79
會員推介次數
5720
編輯推介數目
95
熱門食評
更多
虎兄最愛周圍試新餐廳,遇上好野或者中咗伏都會通知XO仔。今個暑...
契妹週末喺網上見到「小甜谷」剛於銅鑼灣新開咗間分店,眼見Open...
話說上回數字Auntie榮休,特選於英國星級名廚Simon Rogan先生...
最新推介食評
更多
為怕限聚令放寬後街上及食肆內會變得人多擠迫,肥肥家族就提早幾日...
週三晚同表妹於希慎廣場購物後,就走咗上去十一樓嘅美食廣場度醫肚...
榮升為抗疫飲食顧問嘅美人姐姐又有好介紹,今次係出咗名貴嘅「唐人...
最新讚好相片
更多
Top