Fion Keung

Fion Keung

等級4
鍾意食嘅我, 有朋友推介會去食,又或者喜歡去到邊食到邊,喜歡嘗試,歡迎推介😋😋😋 ,可聯絡 fionkeung0127@gmail.com
訊息
我的動態
welcome
對不起!你在香港及鄰近地區暫未有我的動態
關於
已加入開飯 10 年4 個月
會員推介次數
76
熱門食評
更多
今晚一年一度老闆請食自助晚餐,多謝老闆!我們一行九人,先後到達...
今晚向粉嶺睇完戲已經22:30,附近又好似無乜嘢食,記得朋友提過上...
當今日大部分人到長州湊熱鬧睇搶包山之際,我選擇約朋友岀尖沙咀食...
最新推介食評
更多
今日朋友仔生日相約去食個壽星飯,壽星女要求食海鮮鍋,所以就去食...
今晚同老公撐枱腳,去左大埔芝加哥食串燒,依間串燒店,之前朋友食...
最新讚好相片
更多
Top