conniecheung

conniecheung

等級4
我好鍾意食野,但唔敢食咁多,因為會肥😂😂😂,最愛日本菜,牛,YEAH!!!!!
訊息
正顯示第 1616 個 (共 16 個在香港及鄰近地區的留言)
此食家在香港及鄰近地區暫未有留言。
留言給此食家
在此輸入你的留言
Top