Shinchan1993

Shinchan1993

等級4
Email: shinchaneateateat@gmail.com
我係野原新之助,小新最鐘意就係同靚姐姐食大餐,最好就食埋Tiramisu啦^^。
訊息
此食家在香港及鄰近地區暫未有留言。
留言給此食家
在此輸入你的留言
Top