Goobne Chicken (The Hart)

660
98
20
等级2
8
0
2015-03-22 2525 浏览
环境开扬味道唔错星期日食晏拍拖嘅好地方重有terrace 可以吹下风夜晚饮野会重开心讲返野食先 同女朋友两丁友叫唔得多剩系食左香酥烤鸡同蛋卷啲鸡真系滑 一啲油都无 超脆味道方便就有啲啲辣 可能佢注重鸡味 唔系点落盐 我就觉得淡左啲食鸡重有埋叉同夹仔 重有个筒比你放骨 好贴心 如果有把刀仔重好 因为我中意刀叉多啲蛋卷外屠超香蛋味 劲滑反而入面啲材料无咩味 如果系用泡菜或者酸罗白会开心啲简单啲泥讲 值得推介 一定会返泥试佢个辣鸡同黑椒鸡
更多
环境开扬
味道唔错
星期日食晏拍拖嘅好地方
重有terrace 可以吹下风
夜晚饮野会重开心

讲返野食先
同女朋友两丁友叫唔得多
剩系食左香酥烤鸡同蛋卷

啲鸡真系滑 一啲油都无 超脆

味道方便就有啲啲辣 可能佢注重鸡味 唔系点落盐 我就觉得淡左啲

食鸡重有埋叉同夹仔 重有个筒比你放骨 好贴心 如果有把刀仔重好 因为我中意刀叉多啲


蛋卷外屠超香蛋味 劲滑
反而入面啲材料无咩味 如果系用泡菜或者酸罗白会开心啲


简单啲泥讲 值得推介 一定会返泥试佢个辣鸡同黑椒鸡
鸡蛋卷
66 浏览
0 赞好
0 留言
香酥烤鸡
105 浏览
0 赞好
0 留言
Somersby cocktail
401 浏览
5 赞好
0 留言
(以上食记乃用户个人意见 , 并不代表OpenRice之观点。)
张贴
评分
味道
环境
服务
卫生
抵食
用餐日期
2015-03-22
用餐途径
堂食
人均消费
$200 (午餐)
推介美食
香酥烤鸡
Somersby cocktail