Goobne Chicken (威灵顿街)

297
15
10
餐厅: Goobne Chicken (威灵顿街)
资讯:

为鼓励食肆透过提供食物份量选择和采取减少厨余措施,与顾客共同从源头减少厨余,环境保护署推出了「咪嘥嘢食店」计划,参与食肆如符合评核准则将获「咪嘥嘢食店」认可资格和获发「咪嘥嘢食店」的标志及标贴,以供张贴於店舖内和宣传,供顾客识别。此计划全年均接受申请,申请费用全免。

详情可浏览:http://www.foodwisehk.gov.hk/zh-hk/food-wise-Eateries.php

等级2
5
0
2022-02-03 557 浏览
我觉得个烤鸡真系好好食//Goobne 2005年系韩国创立//2014年喺香港创立第一间店舖//采用烤箱烘烤料理嘅方式, 冇油, 保留鸡嘅酥脆感同肉汁//性价比高//呢个价钱但系所有嘢都大大碟✨🌈🌸〚韩式BBQ酱烟燻烤鸡 + 蜜糖香滑烤鸡〛💰 HK$238🌸 〚韩式鸡蛋卷〛💰 HK$148煎鸡蛋卷//黄瓜//腌红萝卜//餐肉//海苔//芝士🌸〚韩式海鲜汤〛💰 HK$158🌸〚韩式海鲜炒面〛💰HK$158同事聚餐嘅好地方:🌻🌻🌻🌻🌻/5
更多
我觉得个烤鸡真系好好食//Goobne 2005年系韩国创立//2014年喺香港创立第一间店舖//采用烤箱烘烤料理嘅方式, 冇油, 保留鸡嘅酥脆感同肉汁//性价比高//呢个价钱但系所有嘢都大大碟✨

🌈
🌸〚韩式BBQ酱烟燻烤鸡 + 蜜糖香滑烤鸡〛💰 HK$238
🌸 〚韩式鸡蛋卷〛💰 HK$148
煎鸡蛋卷//黄瓜//腌红萝卜//餐肉//海苔//芝士
🌸〚韩式海鲜汤〛💰 HK$158
🌸〚韩式海鲜炒面〛💰HK$158

同事聚餐嘅好地方:
🌻🌻🌻🌻🌻/5
13 浏览
0 赞好
0 留言
🌸〚韩式海鲜炒面〛
$158
22 浏览
0 赞好
0 留言
🌸〚韩式海鲜汤〛
$158
16 浏览
0 赞好
0 留言
🌸 〚韩式鸡蛋卷〛
$148
17 浏览
0 赞好
0 留言
〚韩式BBQ酱烟燻烤鸡 + 蜜糖香滑烤鸡〛
$238
16 浏览
0 赞好
0 留言
(以上食记乃用户个人意见 , 并不代表OpenRice之观点。)
张贴
评分
味道
环境
服务
卫生
抵食
用餐途径
堂食
推介美食
🌸〚韩式海鲜炒面〛
$ 158
🌸〚韩式海鲜汤〛
$ 158
🌸 〚韩式鸡蛋卷〛
$ 148
〚韩式BBQ酱烟燻烤鸡 + 蜜糖香滑烤鸡〛
$ 238