207
7
1
Level4
191
0
2021-07-23 99 views
今日黎到位於尖沙咀既和牛專門店Wagyu Ya食野,Wagyu Ya係區內一直都幾有名氣,今晚襯得閒就同朋友食和牛啦。肉食者 $588由牛舌開始食起,牛舌比較有嚼勁,好爽口。之後慢慢就開始食濃味同油脂再豐富既牛肉,當中我覺得最好味係西冷,牛肉入口嫩滑,肉味亦都好濃。A5和牛三文治 $398和牛炸得外脆內軟,牛肉亦都好厚切,好有口感呀。和牛海膽紫菜Taco $328紫菜炸得好脆,上面既和牛好香油脂味,海膽亦都好鮮甜。和牛海膽帶子 $368帶子夾係和牛入面,好厚切,配上甘甜既海膽一齊食真係好好味。Wagyu Don $498依個飯好多材料,有厚切既鵝肝,和牛,左口魚邊同吞拿魚蓉。鵝肝好多汁亦有好香鵝香味,好好味。左口魚魚油味好特出,肉亦都幾厚。整體黎講,今晚真係食得好滿足,當中我覺得最抵食既係Wagyu Don。另外,餐廳既食材同烹調技巧都好好。
Read full review
今日黎到位於尖沙咀既和牛專門店Wagyu Ya食野,Wagyu Ya係區內一直都幾有名氣,今晚襯得閒就同朋友食和牛啦。

肉食者 $588
由牛舌開始食起,牛舌比較有嚼勁,好爽口。之後慢慢就開始食濃味同油脂再豐富既牛肉,當中我覺得最好味係西冷,牛肉入口嫩滑,肉味亦都好濃。

A5和牛三文治 $398
和牛炸得外脆內軟,牛肉亦都好厚切,好有口感呀。

和牛海膽紫菜Taco $328
紫菜炸得好脆,上面既和牛好香油脂味,海膽亦都好鮮甜。

和牛海膽帶子 $368
帶子夾係和牛入面,好厚切,配上甘甜既海膽一齊食真係好好味。

Wagyu Don $498
依個飯好多材料,有厚切既鵝肝,和牛,左口魚邊同吞拿魚蓉。鵝肝好多汁亦有好香鵝香味,好好味。左口魚魚油味好特出,肉亦都幾厚。

整體黎講,今晚真係食得好滿足,當中我覺得最抵食既係Wagyu Don。另外,餐廳既食材同烹調技巧都好好。
16 views
0 likes
0 comments
8 views
0 likes
0 comments
9 views
0 likes
0 comments
11 views
0 likes
0 comments
6 views
0 likes
0 comments
(The above review is the personal opinion of a user which does not represent OpenRice's point of view.)
Post
DETAILED RATING
Taste
Decor
Service
Hygiene
Value
Dining Method
Dine In