650
150
17
Level4
162
0
2019-01-15 134 views
食甜品🍮從來都係獎勵自己既最好方法每一啖都係幸福既味道想減肥?食左先算啦🤤之前食過尖沙咀既via Tokyo 外賣買一送一雪糕🍦今次黎到銅鑼灣呢間終於有機會試下呢到既蛋糕🍰宇治抹茶🍵芝士蛋糕食落口有香濃既宇治抹茶味芝士味再慢慢係口入面爆發出黎因為抹茶既味中和左芝士既味所以食落口吾會太溜而且蛋糕質地吾會太實食落口都好鬆軟抹茶卷蛋糕質地多哂鬆軟海綿蛋糕有淡淡既抹茶味再加上爆漿既香濃抹茶忌廉簡直就係絕配烏龍茶芭菲烏龍茶味道屬於清甜相對抹茶焙茶比較淡適合一啲接受吾到太重茶味既人芭菲上配上抹茶餅,蕨餅同蛋糕亦都有濃濃既抹茶味🍵相信好多人會覺得丸子冇味🍡但係好想喺度澄清一下正宗嘅日本丸子🍡係冇味㗎!所以其實我覺得呢度嘅丸子都做得好出色好有口感,吾會太軟或太硬芭菲慢慢食落去,甜度會慢慢增加下面有紅豆,牛乳雪糕🍦脆脆粒粒粟米片茶味啫喱層次順序非常好👍🏻咁樣先唔會蓋過烏龍茶清甜嘅味道最後就到cremia三色雪糕窩夫真係一次過滿足三個願望❤️今次係我第一次食cremia雪糕🍦牛奶🥛味真係非常濃郁每一啖都好似飲緊3.6北海道牛乳雪糕質感非常軟滑焙茶同埋抹茶嘅味道都非常之香濃鍾意茶味嘅人一定唔可以錯過真係要比滿
Read full review
甜品🍮從來都係獎勵自己既最好方法
每一啖都係幸福既味道
想減肥?食左先算啦🤤
之前食過尖沙咀既via Tokyo
外賣買一送一雪糕🍦
今次黎到銅鑼灣呢間
終於有機會試下呢到既蛋糕🍰
宇治抹茶芝士蛋糕
$48
16 views
0 likes
0 comments

宇治抹茶🍵芝士蛋糕
食落口有香濃既宇治抹茶味
芝士味再慢慢係口入面爆發出黎

因為抹茶既味中和左芝士既味
所以食落口吾會太溜
而且蛋糕質地吾會太實
食落口都好鬆軟
抹茶卷
$40
15 views
0 likes
0 comments

抹茶卷

蛋糕質地多哂鬆軟
海綿蛋糕有淡淡既抹茶味
再加上爆漿既香濃抹茶忌廉
簡直就係絕配
烏龍茶芭菲
$81
14 views
0 likes
0 comments

烏龍茶芭菲
烏龍茶味道屬於清甜
相對抹茶焙茶比較淡
適合一啲接受吾到太重茶味既人
芭菲上配上抹茶餅,蕨餅同蛋糕
亦都有濃濃既抹茶味🍵
相信好多人會覺得丸子冇味🍡
但係好想喺度澄清一下
正宗嘅日本丸子🍡係冇味㗎!
所以其實我覺得呢度嘅丸子都做得好出色
好有口感,吾會太軟或太硬
芭菲慢慢食落去,甜度會慢慢增加
下面有紅豆,牛乳雪糕🍦
脆脆粒粒粟米片
茶味啫喱
層次順序非常好👍🏻
咁樣先唔會蓋過烏龍茶清甜嘅味道
Cremia三色雪糕窩夫
$75
27 views
0 likes
0 comments

最後就到cremia三色雪糕窩夫
真係一次過滿足三個願望❤️
今次係我第一次食cremia雪糕🍦
牛奶🥛味真係非常濃郁
每一啖都好似飲緊3.6北海道牛乳
雪糕質感非常軟滑
焙茶同埋抹茶嘅味道都非常之香濃
鍾意茶味嘅人一定唔可以錯過
真係要比滿分💯


17 views
0 likes
0 comments
16 views
0 likes
0 comments
203 views
0 likes
0 comments
161 views
0 likes
0 comments
207 views
0 likes
0 comments
333 views
0 likes
0 comments
394 views
0 likes
0 comments
17 views
0 likes
0 comments
(The above review is the personal opinion of a user which does not represent OpenRice's point of view.)
Post
DETAILED RATING
Taste
Decor
Service
Hygiene
Value
Date of Visit
2019-01-15
Dining Method
Dine In
Spending Per Head
$60 (Lunch)
Recommended Dishes
宇治抹茶芝士蛋糕
$ 48
抹茶卷
$ 40
烏龍茶芭菲
$ 81
Cremia三色雪糕窩夫
$ 75