36
21
8
Level2
17
0
2019-06-09 268 views
成個青衣得青衣城最多野食。多左青衣城一期,的野食店更多。之前都食過呢間野,都係食台式野食。個人無論夏天或冬天都喜歡台式火鍋。不過注意反佢個沙茶鍋係有少少辣既。(個人係唔食得辣 但慣左係台灣食唔辣的)所以都唔小心叫左黎食。唔錯既係:佢有主食比你揀雞,豬,牛,羊乜都得,呢樣我覺得唔錯。慣左係台灣食小火鍋就不要抱太大期望啦
Read full review
成個青衣得青衣城最多野食。多左青衣城一期,的野食店更多。
之前都食過呢間野,都係食台式野食。
個人無論夏天或冬天都喜歡台式火鍋。不過注意反佢個沙茶鍋係有少少辣既。(個人係唔食得辣 但慣左係台灣食唔辣的)所以都唔小心叫左黎食。
唔錯既係:佢有主食比你揀雞,豬,牛,羊乜都得,呢樣我覺得唔錯。
慣左係台灣食小火鍋就不要抱太大期望啦
(The above review is the personal opinion of a user which does not represent OpenRice's point of view.)
Post
DETAILED RATING
Decor
Service
Hygiene
Dining Method
Dine In