Japanese Restaurant Doraya定食 Doraya

Japanese Restaurant Doraya
Address : 6/F H8, 8 Hau Fook Street, Tsim Sha Tsui
Phone No. : 23668072