Kam Shing Restaurant金城茶餐廳

Kam Shing Restaurant
Address : G/F, 84 Chik Fuk Street, Tai Wai
Phone No. : 26026351 / 26941323