Sushi Gin鮨吟

Sushi Gin
Address : 27/F, Zing!, 38 Yiu Wah Street, Causeway Bay
Phone No. : 21511888 / 21519999