Shilin Taiwan Shop士林台灣麵

Shilin Taiwan Shop
Address : G/F, 9 Sai Ching Street, Yuen Long
Phone No. : 24779775