793 Jobs for Tsuen Wan
MCDONALD'S RESTAURANTS (HONG KONG) LIMITED (Sheung Wan / Central / Admiralty / North Point / Mid-Levels / Tai Koo / Chai Wan / The Peak / Pok Fu Lam / Heng Fa Chuen / Wan Chai / Western District / Shau Kei Wan / Sai Wan Ho / Aberdeen / Stanley / Happy Valley / Causeway Bay / Wong Chuk Hang / Ap Lei Chau / Quarry Bay / Kowloon City / Kowloon Tong / Kowloon Bay / Tsim Sha Tsui / Jordan / Ho Man Tin / To Kwa Wan / Tai Kok Tsui / Tsz Wan Shan / San Po Kong / Mong Kok / Prince Edward / Lok Fu / Yau Tong / Yau Ma Tei / Cheung Sha Wan / Sham Shui Po / Choi Hung / Ngau Tau Kok / Shek Kip Mei / Wong Tai Sin / Hung Hom / Mei Foo / Lai Chi Kok / Lam Tin / Kwun Tong / Diamond Hill / Discovery Bay / Lantau Island / Tung Chung / Cheung Chau / Sheung Shui / Yuen Long / Tai Wai / Tai Po / Tai Wo / Tin Shui Wai / Tseung Kwan O / Tuen Mun / Sha Tin / Fo Tan / Fanling / Tsuen Wan / Kwai Chung / Kwai Fong / Sai Kung / Tsing Yi / Ma On Shan / Chek Lap Kok)
$13,500-$14,500/month3 days ago
MCDONALD'S RESTAURANTS (HONG KONG) LIMITED (Sheung Wan / Central / Admiralty / North Point / Mid-Levels / Tai Koo / Chai Wan / The Peak / Pok Fu Lam / Heng Fa Chuen / Wan Chai / Western District / Shau Kei Wan / Sai Wan Ho / Aberdeen / Stanley / Happy Valley / Causeway Bay / Wong Chuk Hang / Ap Lei Chau / Quarry Bay / Kowloon City / Kowloon Tong / Kowloon Bay / Tsim Sha Tsui / Jordan / Ho Man Tin / To Kwa Wan / Tai Kok Tsui / Tsz Wan Shan / San Po Kong / Mong Kok / Prince Edward / Lok Fu / Yau Tong / Yau Ma Tei / Cheung Sha Wan / Sham Shui Po / Choi Hung / Ngau Tau Kok / Shek Kip Mei / Wong Tai Sin / Hung Hom / Mei Foo / Lai Chi Kok / Lam Tin / Kwun Tong / Diamond Hill / Discovery Bay / Lantau Island / Tung Chung / Cheung Chau / Sheung Shui / Yuen Long / Tai Wai / Tai Po / Tai Wo / Tin Shui Wai / Tseung Kwan O / Tuen Mun / Sha Tin / Fo Tan / Fanling / Tsuen Wan / Kwai Chung / Kwai Fong / Sai Kung / Tsing Yi / Ma On Shan / Chek Lap Kok)
$13,500-$16,000/month3 days ago
MCDONALD'S RESTAURANTS (HONG KONG) LIMITED (Sheung Wan / Central / Admiralty / North Point / Mid-Levels / Tai Koo / Chai Wan / The Peak / Pok Fu Lam / Heng Fa Chuen / Wan Chai / Western District / Shau Kei Wan / Sai Wan Ho / Aberdeen / Stanley / Happy Valley / Causeway Bay / Wong Chuk Hang / Ap Lei Chau / Quarry Bay / Kowloon City / Kowloon Tong / Kowloon Bay / Tsim Sha Tsui / Jordan / Ho Man Tin / To Kwa Wan / Tai Kok Tsui / Tsz Wan Shan / San Po Kong / Mong Kok / Prince Edward / Lok Fu / Yau Tong / Yau Ma Tei / Cheung Sha Wan / Sham Shui Po / Choi Hung / Ngau Tau Kok / Shek Kip Mei / Wong Tai Sin / Hung Hom / Mei Foo / Lai Chi Kok / Lam Tin / Kwun Tong / Diamond Hill / Discovery Bay / Lantau Island / Tung Chung / Cheung Chau / Sheung Shui / Yuen Long / Tai Wai / Tai Po / Tai Wo / Tin Shui Wai / Tseung Kwan O / Tuen Mun / Sha Tin / Fo Tan / Fanling / Tsuen Wan / Kwai Chung / Kwai Fong / Sai Kung / Tsing Yi / Ma On Shan / Chek Lap Kok)
$40-$50/hour3 days ago
MCDONALD'S RESTAURANTS (HONG KONG) LIMITED (Sheung Wan / Central / Admiralty / North Point / Mid-Levels / Tai Koo / Chai Wan / The Peak / Pok Fu Lam / Heng Fa Chuen / Wan Chai / Western District / Shau Kei Wan / Sai Wan Ho / Aberdeen / Stanley / Happy Valley / Causeway Bay / Wong Chuk Hang / Ap Lei Chau / Quarry Bay / Kowloon City / Kowloon Tong / Kowloon Bay / Tsim Sha Tsui / Jordan / Ho Man Tin / To Kwa Wan / Tai Kok Tsui / Tsz Wan Shan / San Po Kong / Mong Kok / Prince Edward / Lok Fu / Yau Tong / Yau Ma Tei / Cheung Sha Wan / Sham Shui Po / Choi Hung / Ngau Tau Kok / Shek Kip Mei / Wong Tai Sin / Hung Hom / Mei Foo / Lai Chi Kok / Lam Tin / Kwun Tong / Diamond Hill / Discovery Bay / Lantau Island / Tung Chung / Cheung Chau / Sheung Shui / Yuen Long / Tai Wai / Tai Po / Tai Wo / Tin Shui Wai / Tseung Kwan O / Tuen Mun / Sha Tin / Fo Tan / Fanling / Tsuen Wan / Kwai Chung / Kwai Fong / Sai Kung / Tsing Yi / Ma On Shan / Chek Lap Kok)
3 days ago
MCDONALD'S RESTAURANTS (HONG KONG) LIMITED (Sheung Wan / Central / Admiralty / North Point / Mid-Levels / Tai Koo / Chai Wan / The Peak / Pok Fu Lam / Heng Fa Chuen / Wan Chai / Western District / Shau Kei Wan / Sai Wan Ho / Aberdeen / Stanley / Happy Valley / Causeway Bay / Wong Chuk Hang / Ap Lei Chau / Quarry Bay / Kowloon City / Kowloon Tong / Kowloon Bay / Tsim Sha Tsui / Jordan / Ho Man Tin / To Kwa Wan / Tai Kok Tsui / Tsz Wan Shan / San Po Kong / Mong Kok / Prince Edward / Lok Fu / Yau Tong / Yau Ma Tei / Cheung Sha Wan / Sham Shui Po / Choi Hung / Ngau Tau Kok / Shek Kip Mei / Wong Tai Sin / Hung Hom / Mei Foo / Lai Chi Kok / Lam Tin / Kwun Tong / Diamond Hill / Discovery Bay / Lantau Island / Tung Chung / Cheung Chau / Sheung Shui / Yuen Long / Tai Wai / Tai Po / Tai Wo / Tin Shui Wai / Tseung Kwan O / Tuen Mun / Sha Tin / Fo Tan / Fanling / Tsuen Wan / Kwai Chung / Kwai Fong / Sai Kung / Tsing Yi / Ma On Shan / Chek Lap Kok)
$40-$50/hour3 days ago
MCDONALD'S RESTAURANTS (HONG KONG) LIMITED (Sheung Wan / Central / Admiralty / North Point / Mid-Levels / Tai Koo / Chai Wan / The Peak / Pok Fu Lam / Heng Fa Chuen / Wan Chai / Western District / Shau Kei Wan / Sai Wan Ho / Aberdeen / Stanley / Happy Valley / Causeway Bay / Wong Chuk Hang / Ap Lei Chau / Quarry Bay / Kowloon City / Kowloon Tong / Kowloon Bay / Tsim Sha Tsui / Jordan / Ho Man Tin / To Kwa Wan / Tai Kok Tsui / Tsz Wan Shan / San Po Kong / Mong Kok / Prince Edward / Lok Fu / Yau Tong / Yau Ma Tei / Cheung Sha Wan / Sham Shui Po / Choi Hung / Ngau Tau Kok / Shek Kip Mei / Wong Tai Sin / Hung Hom / Mei Foo / Lai Chi Kok / Lam Tin / Kwun Tong / Diamond Hill / Discovery Bay / Lantau Island / Tung Chung / Cheung Chau / Sheung Shui / Yuen Long / Tai Wai / Tai Po / Tai Wo / Tin Shui Wai / Tseung Kwan O / Tuen Mun / Sha Tin / Fo Tan / Fanling / Tsuen Wan / Kwai Chung / Kwai Fong / Sai Kung / Tsing Yi / Ma On Shan / Chek Lap Kok)
$60/hour3 days ago
Häagen-Dazs (Tai Koo / Mong Kok / Repulse Bay / Tsim Sha Tsui / Tsuen Wan / Hung Hom / Kowloon Bay / Kowloon Tong / Yuen Long / Central / Kwun Tong / Diamond Hill / Tung Chung / Causeway Bay / Tai Po / Tseung Kwan O / Sha Tin / Kwai Fong / Sham Shui Po)
3 days ago
MCDONALD'S RESTAURANTS (HONG KONG) LIMITED (Sheung Wan / Central / Admiralty / North Point / Mid-Levels / Tai Koo / Chai Wan / The Peak / Pok Fu Lam / Heng Fa Chuen / Wan Chai / Western District / Shau Kei Wan / Sai Wan Ho / Aberdeen / Stanley / Happy Valley / Causeway Bay / Wong Chuk Hang / Ap Lei Chau / Quarry Bay / Kowloon City / Kowloon Tong / Kowloon Bay / Tsim Sha Tsui / Jordan / Ho Man Tin / To Kwa Wan / Tai Kok Tsui / Tsz Wan Shan / San Po Kong / Mong Kok / Prince Edward / Lok Fu / Yau Tong / Yau Ma Tei / Cheung Sha Wan / Sham Shui Po / Choi Hung / Ngau Tau Kok / Shek Kip Mei / Wong Tai Sin / Hung Hom / Mei Foo / Lai Chi Kok / Lam Tin / Kwun Tong / Diamond Hill / Discovery Bay / Lantau Island / Tung Chung / Cheung Chau / Sheung Shui / Yuen Long / Tai Wai / Tai Po / Tai Wo / Tin Shui Wai / Tseung Kwan O / Tuen Mun / Sha Tin / Fo Tan / Fanling / Tsuen Wan / Kwai Chung / Kwai Fong / Sai Kung / Tsing Yi / Ma On Shan / Chek Lap Kok)
$4,500-$5,500/month3 days ago
Häagen-Dazs (Causeway Bay / Tsim Sha Tsui / Kwun Tong / Sha Tin / Tai Koo / Tsuen Wan / Kowloon Tong / Diamond Hill / Kwai Fong / Mong Kok / Tai Po / Hung Hom / Yuen Long / Repulse Bay / Tseung Kwan O / Kowloon Bay / Central / Tung Chung / Sham Shui Po)
3 days ago
Starbucks Coffee (Sheung Shui / Central / Kowloon Tong / Jordan / North Point / Lantau Island / Tai Koo / Tseung Kwan O / Tsim Sha Tsui / Tuen Mun / Mong Kok / Chai Wan / Sha Tin / Wan Chai / Mei Foo / Lai Chi Kok / Pok Fu Lam / Western District / Kwun Tong / Chek Lap Kok / Admiralty / Causeway Bay / Diamond Hill / Quarry Bay / Sheung Wan / Kowloon Bay / Ho Man Tin / Mid-Levels / Tai Kok Tsui / Sham Tseng / Tsuen Wan / Cheung Sha Wan / Discovery Bay / Tin Shui Wai / Tung Chung / Hung Hom / Kwai Fong / Ma On Shan / Wong Tai Sin / Wong Chuk Hang / Kowloon City / Yuen Long / Tai Po / Tai Wo / Fo Tan / Lok Ma Chau / Sai Kung / Stanley / Tsing Yi / Fanling / Tin Hau / Prince Edward / San Po Kong / Kwai Chung / Sai Wan Ho / Happy Valley / Aberdeen / Ap Lei Chau / Sham Shui Po)
3 days ago
$18,000/month3 days ago
Eat Together Food & Beverage Group Company Limited (To Kwa Wan / Mong Kok / Sham Shui Po / Jordan / Tsuen Wan)
$50-$60/hour3 days ago
Eat Together Food & Beverage Group Company Limited (To Kwa Wan / Mong Kok / Sham Shui Po / Jordan / Tsuen Wan)
3 days ago
Eat Together Food & Beverage Group Company Limited (To Kwa Wan / Mong Kok / Sham Shui Po / Jordan / Tsuen Wan)
3 days ago

餐廳見習經理 - 東涌區


工作內容:

  • 從實地訓練、區域管理及鋪面管理,學習基本的餐廳營運知識;獲取維持及提升顧客滿意度之經驗;對基本監督、人際技巧作出了解;制定個人發展計劃,協助發展個人事業;確保眾僱員在一個互相尊重的環境下工作

入職要求:

  • 對餐飲業有熱誠,無需工作經驗
  • 中五程度或DSE程度
  • 或中三程度(須完成公司內部培訓課程)
  • 主動積極,具團隊合作精神

您將擁有:

  • 完善在職培訓 / 五天工作 / 雙糧 / 最少兩星期有薪年假 / 婚假、額外分娩假期 / 長期服務休假/ 職員尊尚卡
  • 團體人壽、醫療保險及牙醫福利計劃 / 分娩醫療福利 / 利潤分享計劃及強制性公積金 / 持續進修、獎學金 計劃 / 年度研討會 / 本地及海外專業管理訓練 / 餐廳業績獎勵計劃 / 年終酬金 / 僱員膳食 / 餐廳休閒活動

上班地址:東涌區

薪金:每月$13,500 - $14,500 

如有興趣請致電或WhatsApp 9680  5004 林小姐查詢,讓你了解更多福利及工作樂趣


F&B Jobs
Work Location Sheung Wan / Central / Admiralty / North Point / Mid-Levels / Tai Koo / Chai Wan / The Peak / Pok Fu Lam / Heng Fa Chuen / Wan Chai / Western District / Shau Kei Wan / Sai Wan Ho / Aberdeen / Stanley / Happy Valley / Causeway Bay / Wong Chuk Hang / Ap Lei Chau / Quarry Bay / Kowloon City / Kowloon Tong / Kowloon Bay / Tsim Sha Tsui / Jordan / Ho Man Tin / To Kwa Wan / Tai Kok Tsui / Tsz Wan Shan / San Po Kong / Mong Kok / Prince Edward / Lok Fu / Yau Tong / Yau Ma Tei / Cheung Sha Wan / Sham Shui Po / Choi Hung / Ngau Tau Kok / Shek Kip Mei / Wong Tai Sin / Hung Hom / Mei Foo / Lai Chi Kok / Lam Tin / Kwun Tong / Diamond Hill / Discovery Bay / Lantau Island / Tung Chung / Cheung Chau / Sheung Shui / Yuen Long / Tai Wai / Tai Po / Tai Wo / Tin Shui Wai / Tseung Kwan O / Tuen Mun / Sha Tin / Fo Tan / Fanling / Tsuen Wan / Kwai Chung / Kwai Fong / Sai Kung / Tsing Yi / Ma On Shan / Chek Lap Kok
Experience 0 year(s)
Education
Form 3
Employment Type Full Time
Salary $13,500-$14,500/month
Benefits Dental insurance / Double pay / Five-day work week / Medical insurance / Bonus / On-the-job training / Marriage leave / Free duty meal
Reference No. ORJOB62046

About company
MCDONALD'S RESTAURANTS (HONG KONG) LIMITED
McDonald's ® is one of the world's most renowned leading brands in quick service restaurant industry with over 15,000 staff in HK.
View restaurants (348)

林小姐
9680 5004

Jobs from the same group
See All
MCDONALD'S RESTAURANTS (HONG KONG) LIMITED (Sheung Wan / Central / Admiralty / North Point / Mid-Levels / Tai Koo / Chai Wan / The Peak / Pok Fu Lam / Heng Fa Chuen / Wan Chai / Western District / Shau Kei Wan / Sai Wan Ho / Aberdeen / Stanley / Happy Valley / Causeway Bay / Wong Chuk Hang / Ap Lei Chau / Quarry Bay / Kowloon City / Kowloon Tong / Kowloon Bay / Tsim Sha Tsui / Jordan / Ho Man Tin / To Kwa Wan / Tai Kok Tsui / Tsz Wan Shan / San Po Kong / Mong Kok / Prince Edward / Lok Fu / Yau Tong / Yau Ma Tei / Cheung Sha Wan / Sham Shui Po / Choi Hung / Ngau Tau Kok / Shek Kip Mei / Wong Tai Sin / Hung Hom / Mei Foo / Lai Chi Kok / Lam Tin / Kwun Tong / Diamond Hill / Discovery Bay / Lantau Island / Tung Chung / Cheung Chau / Sheung Shui / Yuen Long / Tai Wai / Tai Po / Tai Wo / Tin Shui Wai / Tseung Kwan O / Tuen Mun / Sha Tin / Fo Tan / Fanling / Tsuen Wan / Kwai Chung / Kwai Fong / Sai Kung / Tsing Yi / Ma On Shan / Chek Lap Kok)
3 days ago
MCDONALD'S RESTAURANTS (HONG KONG) LIMITED (Sheung Wan / Central / Admiralty / North Point / Mid-Levels / Tai Koo / Chai Wan / The Peak / Pok Fu Lam / Heng Fa Chuen / Wan Chai / Western District / Shau Kei Wan / Sai Wan Ho / Aberdeen / Stanley / Happy Valley / Causeway Bay / Wong Chuk Hang / Ap Lei Chau / Quarry Bay / Kowloon City / Kowloon Tong / Kowloon Bay / Tsim Sha Tsui / Jordan / Ho Man Tin / To Kwa Wan / Tai Kok Tsui / Tsz Wan Shan / San Po Kong / Mong Kok / Prince Edward / Lok Fu / Yau Tong / Yau Ma Tei / Cheung Sha Wan / Sham Shui Po / Choi Hung / Ngau Tau Kok / Shek Kip Mei / Wong Tai Sin / Hung Hom / Mei Foo / Lai Chi Kok / Lam Tin / Kwun Tong / Diamond Hill / Discovery Bay / Lantau Island / Tung Chung / Cheung Chau / Sheung Shui / Yuen Long / Tai Wai / Tai Po / Tai Wo / Tin Shui Wai / Tseung Kwan O / Tuen Mun / Sha Tin / Fo Tan / Fanling / Tsuen Wan / Kwai Chung / Kwai Fong / Sai Kung / Tsing Yi / Ma On Shan / Chek Lap Kok)
$13,500-$16,000/month3 days ago