59 Jobs for Shau Kei Wan
Fairwood Fast Food Ltd. (Western District / Sheung Wan / Central / Admiralty / Wan Chai / Causeway Bay / North Point / Quarry Bay / Tai Koo / Sai Wan Ho / Shau Kei Wan / Chai Wan / Pok Fu Lam / Aberdeen / Ap Lei Chau / Lai Chi Kok / Cheung Sha Wan / Sham Shui Po / Mong Kok / Tai Kok Tsui / Tsim Sha Tsui / Hung Hom / Ho Man Tin / To Kwa Wan / Shek Kip Mei / Kowloon City / Lok Fu / Wong Tai Sin / San Po Kong / Diamond Hill / Tsz Wan Shan / Choi Hung / Kowloon Bay / Kwun Tong / Lam Tin / Yau Tong / Tai Wai / Sha Tin / Fo Tan / Ma On Shan / Tai Po / Fanling / Sheung Shui / Kwai Fong / Kwai Chung / Tsuen Wan / Tsing Yi / Sham Tseng / Tuen Mun / Yuen Long / Tin Shui Wai / Tseung Kwan O / Tung Chung)
Salary negotiable2021-07-05
翠華集團 (Causeway Bay / Shau Kei Wan / Wong Tai Sin / Ngau Tau Kok / Sha Tin / Tsuen Wan / Tuen Mun / Tseung Kwan O / Tung Chung / Chek Lap Kok)
$16,000/month2021-07-05
翠華集團 (Causeway Bay / Shau Kei Wan / Wong Tai Sin / Ngau Tau Kok / Sha Tin / Tsuen Wan / Tuen Mun / Tseung Kwan O / Tung Chung / Chek Lap Kok)
2021-07-05
翠華集團 (Causeway Bay / Shau Kei Wan / Wong Tai Sin / Ngau Tau Kok / Sha Tin / Tsuen Wan / Tuen Mun / Tseung Kwan O / Tung Chung / Chek Lap Kok)
$17,000-$18,000/month2021-07-05
翠華集團 (Causeway Bay / Shau Kei Wan / Wong Tai Sin / Ngau Tau Kok / Sha Tin / Tsuen Wan / Tuen Mun / Tseung Kwan O / Tung Chung / Chek Lap Kok)
2021-07-05
翠華集團 (Causeway Bay / Shau Kei Wan / Wong Tai Sin / Ngau Tau Kok / Sha Tin / Tsuen Wan / Tuen Mun / Tseung Kwan O / Tung Chung / Chek Lap Kok)
2021-07-05
Kentucky Fried Chicken (Western District / Sheung Wan / Central / Admiralty / Wan Chai / Happy Valley / Causeway Bay / North Point / Shau Kei Wan / Chai Wan / Aberdeen / Ap Lei Chau / Stanley / Lai Chi Kok / Cheung Sha Wan / Sham Shui Po / Mong Kok / Tai Kok Tsui / Yau Ma Tei / Jordan / Tsim Sha Tsui / Hung Hom / To Kwa Wan / Kowloon Tong / Kowloon City / Lok Fu / Wong Tai Sin / San Po Kong / Diamond Hill / Tsz Wan Shan / Choi Hung / Kowloon Bay / Kwun Tong / Lam Tin / Yau Tong / Tai Wai / Sha Tin / Fo Tan / Ma On Shan / Tai Po / Fanling / Sheung Shui / Kwai Fong / Tsuen Wan / Tsing Yi / Tuen Mun / Yuen Long / Tin Shui Wai / Tseung Kwan O / Tung Chung)
2021-07-05
Kabushikigaisha Limited (Causeway Bay / Tai Koo / Shau Kei Wan / Aberdeen / Sham Shui Po / Mong Kok / Tai Kok Tsui / Tsim Sha Tsui / Hung Hom / Kowloon Tong / Kowloon Bay / Kwun Tong / Tai Po / Tsuen Wan / Tuen Mun / Yuen Long / Tseung Kwan O)
$16,500-$18,000/month2021-07-05
Kabushikigaisha Limited (Causeway Bay / Tai Koo / Shau Kei Wan / Aberdeen / Sham Shui Po / Mong Kok / Tai Kok Tsui / Tsim Sha Tsui / Hung Hom / Kowloon Tong / Kowloon Bay / Kwun Tong / Tai Po / Tsuen Wan / Tuen Mun / Yuen Long / Tseung Kwan O)
$16,500-$18,000/month2021-07-05
Kabushikigaisha Limited (Causeway Bay / Tai Koo / Shau Kei Wan / Aberdeen / Sham Shui Po / Mong Kok / Tai Kok Tsui / Tsim Sha Tsui / Hung Hom / Kowloon Tong / Kowloon Bay / Kwun Tong / Tai Po / Tsuen Wan / Tuen Mun / Yuen Long / Tseung Kwan O)
2021-07-05
Kabushikigaisha Limited (Causeway Bay / Tai Koo / Shau Kei Wan / Aberdeen / Sham Shui Po / Mong Kok / Tai Kok Tsui / Tsim Sha Tsui / Hung Hom / Kowloon Tong / Kowloon Bay / Kwun Tong / Tai Po / Tsuen Wan / Tuen Mun / Yuen Long / Tseung Kwan O)
2021-07-05
Kentucky Fried Chicken (Western District / Sheung Wan / Central / Admiralty / Wan Chai / Happy Valley / Causeway Bay / North Point / Shau Kei Wan / Chai Wan / Aberdeen / Ap Lei Chau / Stanley / Lai Chi Kok / Cheung Sha Wan / Sham Shui Po / Mong Kok / Tai Kok Tsui / Yau Ma Tei / Jordan / Tsim Sha Tsui / Hung Hom / To Kwa Wan / Kowloon Tong / Kowloon City / Lok Fu / Wong Tai Sin / San Po Kong / Diamond Hill / Tsz Wan Shan / Choi Hung / Kowloon Bay / Kwun Tong / Lam Tin / Yau Tong / Tai Wai / Sha Tin / Fo Tan / Ma On Shan / Tai Po / Fanling / Sheung Shui / Kwai Fong / Tsuen Wan / Tsing Yi / Tuen Mun / Yuen Long / Tin Shui Wai / Tseung Kwan O / Tung Chung)
$40-$50/hour2021-07-02
Kentucky Fried Chicken (Western District / Sheung Wan / Central / Admiralty / Wan Chai / Happy Valley / Causeway Bay / North Point / Shau Kei Wan / Chai Wan / Aberdeen / Ap Lei Chau / Stanley / Lai Chi Kok / Cheung Sha Wan / Sham Shui Po / Mong Kok / Tai Kok Tsui / Yau Ma Tei / Jordan / Tsim Sha Tsui / Hung Hom / To Kwa Wan / Kowloon Tong / Kowloon City / Lok Fu / Wong Tai Sin / San Po Kong / Diamond Hill / Tsz Wan Shan / Choi Hung / Kowloon Bay / Kwun Tong / Lam Tin / Yau Tong / Tai Wai / Sha Tin / Fo Tan / Ma On Shan / Tai Po / Fanling / Sheung Shui / Kwai Fong / Tsuen Wan / Tsing Yi / Tuen Mun / Yuen Long / Tin Shui Wai / Tseung Kwan O / Tung Chung)
2021-07-02
Kentucky Fried Chicken (Western District / Sheung Wan / Central / Admiralty / Wan Chai / Happy Valley / Causeway Bay / North Point / Shau Kei Wan / Chai Wan / Aberdeen / Ap Lei Chau / Stanley / Lai Chi Kok / Cheung Sha Wan / Sham Shui Po / Mong Kok / Tai Kok Tsui / Yau Ma Tei / Jordan / Tsim Sha Tsui / Hung Hom / To Kwa Wan / Kowloon Tong / Kowloon City / Lok Fu / Wong Tai Sin / San Po Kong / Diamond Hill / Tsz Wan Shan / Choi Hung / Kowloon Bay / Kwun Tong / Lam Tin / Yau Tong / Tai Wai / Sha Tin / Fo Tan / Ma On Shan / Tai Po / Fanling / Sheung Shui / Kwai Fong / Tsuen Wan / Tsing Yi / Tuen Mun / Yuen Long / Tin Shui Wai / Tseung Kwan O / Tung Chung)
$15,000/month2021-07-02

產品陳列員 Merchandiser (藍田/馬鞍山/屯門) – 戶外工作


主要職責

  • 攜帶及安裝宣傳物料到被分派的店舖
  • 替指定產品進行貨品補充及推廣陳列
  • 提醒店舖跟進,減少缺貨問題及擴展銷售產品
  • 於日常店舖工作時,與零售商建立良好聯繫和關係

職位要求

  • 中三或以上程度
  • 至少兩年或以上外銷或快速消費品的工作經驗,熟悉外銷戶口操作
  • 流利廣東話及一般英語
  • 良好溝通能力、工作獨立及願意外出工作 

  

所有資料將會絕對保密,並只用作考慮本集團 / 本公司 有關或類似職位之申請。


F&B Jobs
Work Location All Hong Kong
Experience 2 year(s)
Education
Form 3
Language Cantonese / English
Reference No. ORJOB76598

About company
Vitasoy International Holdings Limited
維他奶國際集團有限公司是一間專注植物食品及飲品的生產及分銷商,總部設於中國香港。自維他奶於 1940 年由羅桂祥博士創立以來,一直致力以各種高品質產品,以營養、美味及可持續發展作為開拓產品方針,從而推廣可持續的營養,並重視社會責任及致力回饋社會。目前,維他奶旗下產品行銷全球約 40 個市場,在中國香港、中國內地、澳洲、新加坡及菲律賓均設有生產營運基地。

維他奶國際集團有限公司(00345.HK)在香港聯合交易所主板上市,並獲納入多個指數類別,包括MSCI香港小型股指數、恒生港股通指數、恒生港股通大灣區指數及恒生可持續發展企業指數,亦為道瓊斯可持續發展亞太指數成份股之一。

維他奶公司網站:www.vitasoy.com

Jobs from the same group
Vitasoy International Holdings Limited (Tuen Mun)
2021-07-13