61 Jobs for Shau Kei Wan
包點先生有限公司 (Shau Kei Wan / Chai Wan / Mei Foo / Cheung Sha Wan / Sham Shui Po / Tai Kok Tsui / Wong Tai Sin / Tsz Wan Shan / Kowloon Bay / Kwun Tong / Lam Tin / Sha Tin / Ma On Shan / Tai Po / Tai Wo / Fanling / Kwai Fong / Kwai Chung / Tsuen Wan / Tuen Mun / Tin Shui Wai / Tseung Kwan O / Tung Chung)
$14,000-$20,000/month2021-09-14
Pizza Hut (Western District / Sheung Wan / Mid-Levels / Wan Chai / Happy Valley / Causeway Bay / North Point / Quarry Bay / Sai Wan Ho / Shau Kei Wan / Heng Fa Chuen / Pok Fu Lam / Aberdeen / Ap Lei Chau / Stanley / Mei Foo / Lai Chi Kok / Cheung Sha Wan / Sham Shui Po / Prince Edward / Mong Kok / Tai Kok Tsui / Jordan / Tsim Sha Tsui / Hung Hom / Ho Man Tin / To Kwa Wan / Kowloon City / Lok Fu / Wong Tai Sin / San Po Kong / Diamond Hill / Kowloon Bay / Kwun Tong / Lam Tin / Yau Tong / Tai Wai / Sha Tin / Fo Tan / Ma On Shan / Tai Po / Fanling / Kwai Fong / Kwai Chung / Tsuen Wan / Tsing Yi / Tuen Mun / Yuen Long / Tin Shui Wai / Sai Kung / Tseung Kwan O / Tung Chung)
$40-$55/hour2021-09-10
Pizza Hut (Western District / Sheung Wan / Mid-Levels / Wan Chai / Happy Valley / Causeway Bay / North Point / Quarry Bay / Sai Wan Ho / Shau Kei Wan / Heng Fa Chuen / Pok Fu Lam / Aberdeen / Ap Lei Chau / Stanley / Mei Foo / Lai Chi Kok / Cheung Sha Wan / Sham Shui Po / Prince Edward / Mong Kok / Tai Kok Tsui / Jordan / Tsim Sha Tsui / Hung Hom / Ho Man Tin / To Kwa Wan / Kowloon City / Lok Fu / Wong Tai Sin / San Po Kong / Diamond Hill / Kowloon Bay / Kwun Tong / Lam Tin / Yau Tong / Tai Wai / Sha Tin / Fo Tan / Ma On Shan / Tai Po / Fanling / Kwai Fong / Kwai Chung / Tsuen Wan / Tsing Yi / Tuen Mun / Yuen Long / Tin Shui Wai / Sai Kung / Tseung Kwan O / Tung Chung)
$40-$50/hour2021-09-10
Pizza Hut (Western District / Sheung Wan / Mid-Levels / Wan Chai / Happy Valley / Causeway Bay / North Point / Quarry Bay / Sai Wan Ho / Shau Kei Wan / Heng Fa Chuen / Pok Fu Lam / Aberdeen / Ap Lei Chau / Stanley / Mei Foo / Lai Chi Kok / Cheung Sha Wan / Sham Shui Po / Prince Edward / Mong Kok / Tai Kok Tsui / Jordan / Tsim Sha Tsui / Hung Hom / Ho Man Tin / To Kwa Wan / Kowloon City / Lok Fu / Wong Tai Sin / San Po Kong / Diamond Hill / Kowloon Bay / Kwun Tong / Lam Tin / Yau Tong / Tai Wai / Sha Tin / Fo Tan / Ma On Shan / Tai Po / Fanling / Kwai Fong / Kwai Chung / Tsuen Wan / Tsing Yi / Tuen Mun / Yuen Long / Tin Shui Wai / Sai Kung / Tseung Kwan O / Tung Chung)
$40-$50/hour2021-09-10
Pizza Hut (Western District / Sheung Wan / Mid-Levels / Wan Chai / Happy Valley / Causeway Bay / North Point / Quarry Bay / Sai Wan Ho / Shau Kei Wan / Heng Fa Chuen / Pok Fu Lam / Aberdeen / Ap Lei Chau / Stanley / Mei Foo / Lai Chi Kok / Cheung Sha Wan / Sham Shui Po / Prince Edward / Mong Kok / Tai Kok Tsui / Jordan / Tsim Sha Tsui / Hung Hom / Ho Man Tin / To Kwa Wan / Kowloon City / Lok Fu / Wong Tai Sin / San Po Kong / Diamond Hill / Kowloon Bay / Kwun Tong / Lam Tin / Yau Tong / Tai Wai / Sha Tin / Fo Tan / Ma On Shan / Tai Po / Fanling / Kwai Fong / Kwai Chung / Tsuen Wan / Tsing Yi / Tuen Mun / Yuen Long / Tin Shui Wai / Sai Kung / Tseung Kwan O / Tung Chung)
$40-$50/hour2021-09-10
Pizza Hut (Western District / Sheung Wan / Mid-Levels / Wan Chai / Happy Valley / Causeway Bay / North Point / Quarry Bay / Sai Wan Ho / Shau Kei Wan / Heng Fa Chuen / Pok Fu Lam / Aberdeen / Ap Lei Chau / Stanley / Mei Foo / Lai Chi Kok / Cheung Sha Wan / Sham Shui Po / Prince Edward / Mong Kok / Tai Kok Tsui / Jordan / Tsim Sha Tsui / Hung Hom / Ho Man Tin / To Kwa Wan / Kowloon City / Lok Fu / Wong Tai Sin / San Po Kong / Diamond Hill / Kowloon Bay / Kwun Tong / Lam Tin / Yau Tong / Tai Wai / Sha Tin / Fo Tan / Ma On Shan / Tai Po / Fanling / Kwai Fong / Kwai Chung / Tsuen Wan / Tsing Yi / Tuen Mun / Yuen Long / Tin Shui Wai / Sai Kung / Tseung Kwan O / Tung Chung)
$40-$50/hour2021-09-10
Pizza Hut (Western District / Sheung Wan / Mid-Levels / Wan Chai / Happy Valley / Causeway Bay / North Point / Quarry Bay / Sai Wan Ho / Shau Kei Wan / Heng Fa Chuen / Pok Fu Lam / Aberdeen / Ap Lei Chau / Stanley / Mei Foo / Lai Chi Kok / Cheung Sha Wan / Sham Shui Po / Prince Edward / Mong Kok / Tai Kok Tsui / Jordan / Tsim Sha Tsui / Hung Hom / Ho Man Tin / To Kwa Wan / Kowloon City / Lok Fu / Wong Tai Sin / San Po Kong / Diamond Hill / Kowloon Bay / Kwun Tong / Lam Tin / Yau Tong / Tai Wai / Sha Tin / Fo Tan / Ma On Shan / Tai Po / Fanling / Kwai Fong / Kwai Chung / Tsuen Wan / Tsing Yi / Tuen Mun / Yuen Long / Tin Shui Wai / Sai Kung / Tseung Kwan O / Tung Chung)
$50-$55/hour2021-09-10
Pizza Hut (Western District / Sheung Wan / Mid-Levels / Wan Chai / Happy Valley / Causeway Bay / North Point / Quarry Bay / Sai Wan Ho / Shau Kei Wan / Heng Fa Chuen / Pok Fu Lam / Aberdeen / Ap Lei Chau / Stanley / Mei Foo / Lai Chi Kok / Cheung Sha Wan / Sham Shui Po / Prince Edward / Mong Kok / Tai Kok Tsui / Jordan / Tsim Sha Tsui / Hung Hom / Ho Man Tin / To Kwa Wan / Kowloon City / Lok Fu / Wong Tai Sin / San Po Kong / Diamond Hill / Kowloon Bay / Kwun Tong / Lam Tin / Yau Tong / Tai Wai / Sha Tin / Fo Tan / Ma On Shan / Tai Po / Fanling / Kwai Fong / Kwai Chung / Tsuen Wan / Tsing Yi / Tuen Mun / Yuen Long / Tin Shui Wai / Sai Kung / Tseung Kwan O / Tung Chung)
2021-09-10
Pizza Hut (Western District / Sheung Wan / Mid-Levels / Wan Chai / Happy Valley / Causeway Bay / North Point / Quarry Bay / Sai Wan Ho / Shau Kei Wan / Heng Fa Chuen / Pok Fu Lam / Aberdeen / Ap Lei Chau / Stanley / Mei Foo / Lai Chi Kok / Cheung Sha Wan / Sham Shui Po / Prince Edward / Mong Kok / Tai Kok Tsui / Jordan / Tsim Sha Tsui / Hung Hom / Ho Man Tin / To Kwa Wan / Kowloon City / Lok Fu / Wong Tai Sin / San Po Kong / Diamond Hill / Kowloon Bay / Kwun Tong / Lam Tin / Yau Tong / Tai Wai / Sha Tin / Fo Tan / Ma On Shan / Tai Po / Fanling / Kwai Fong / Kwai Chung / Tsuen Wan / Tsing Yi / Tuen Mun / Yuen Long / Tin Shui Wai / Sai Kung / Tseung Kwan O / Tung Chung)
2021-09-10
Kentucky Fried Chicken (Western District / Sheung Wan / Central / Admiralty / Wan Chai / Happy Valley / Causeway Bay / North Point / Shau Kei Wan / Chai Wan / Aberdeen / Stanley / Lai Chi Kok / Cheung Sha Wan / Sham Shui Po / Mong Kok / Tai Kok Tsui / Yau Ma Tei / Jordan / Tsim Sha Tsui / Hung Hom / To Kwa Wan / Kowloon Tong / Kowloon City / Lok Fu / Wong Tai Sin / San Po Kong / Diamond Hill / Tsz Wan Shan / Choi Hung / Kowloon Bay / Kwun Tong / Lam Tin / Yau Tong / Tai Wai / Sha Tin / Fo Tan / Ma On Shan / Tai Po / Fanling / Sheung Shui / Kwai Fong / Tsuen Wan / Tsing Yi / Tuen Mun / Yuen Long / Tin Shui Wai / Tseung Kwan O / Tung Chung)
$40-$50/hour2021-09-10
Kentucky Fried Chicken (Western District / Sheung Wan / Central / Admiralty / Wan Chai / Happy Valley / Causeway Bay / North Point / Shau Kei Wan / Chai Wan / Aberdeen / Stanley / Lai Chi Kok / Cheung Sha Wan / Sham Shui Po / Mong Kok / Tai Kok Tsui / Yau Ma Tei / Jordan / Tsim Sha Tsui / Hung Hom / To Kwa Wan / Kowloon Tong / Kowloon City / Lok Fu / Wong Tai Sin / San Po Kong / Diamond Hill / Tsz Wan Shan / Choi Hung / Kowloon Bay / Kwun Tong / Lam Tin / Yau Tong / Tai Wai / Sha Tin / Fo Tan / Ma On Shan / Tai Po / Fanling / Sheung Shui / Kwai Fong / Tsuen Wan / Tsing Yi / Tuen Mun / Yuen Long / Tin Shui Wai / Tseung Kwan O / Tung Chung)
2021-09-10

電器技工 (大廈維修) ($18,000 - $22,000)


主要職責

  • 負責大廈水電維修保養工作
  • 負責簡單消防系統及一般冷氣設備維修保養工作

職位要求:

  • 持有效註冊電工A牌

工作時間

星期一至六, 8:00 – 16:45

銀行假期

福利

年終雙糧,酌情性花紅,勤工獎、超時工作津貼、醫療福利、12天有薪假期、員工餐廳

有意應徵者可致電 2460  3188 或 Whatsapp 6154  2400 聯絡黃先生。

所有資料將會絕對保密, 並只用作考慮本集團 / 本公司 有關或類似職位之申請。


F&B Jobs
Work Location All Hong Kong
Experience 0 year(s)
Education
Primary
Certificate / License 有效註冊電工A牌
Employment Type Full Time
Salary $18,000-$22,000/month
Benefits Double pay / Medical insurance / Overtime pay / Bonus / Attendance bonus
Reference No. ORJOB78491

About company
Vitasoy International Holdings Limited
維他奶國際集團有限公司是一間專注植物食品及飲品的生產及分銷商,總部設於中國香港。自維他奶於 1940 年由羅桂祥博士創立以來,一直致力以各種高品質產品,以營養、美味及可持續發展作為開拓產品方針,從而推廣可持續的營養,並重視社會責任及致力回饋社會。目前,維他奶旗下產品行銷全球約 40 個市場,在中國香港、中國內地、澳洲、新加坡及菲律賓均設有生產營運基地。

維他奶國際集團有限公司(00345.HK)在香港聯合交易所主板上市,並獲納入多個指數類別,包括MSCI香港小型股指數、恒生港股通指數、恒生港股通大灣區指數及恒生可持續發展企業指數,亦為道瓊斯可持續發展亞太指數成份股之一。

維他奶公司網站:www.vitasoy.com

黃先生
2460 3188

Jobs from the same group
See All
Vitasoy International Holdings Limited (All Hong Kong)
$26,000-$30,000/month2021-09-14
Vitasoy International Holdings Limited (All Hong Kong)
$13,000-$15,000/month2021-09-14