22 Jobs for Sham Shui Po
Tao Heung Group (Wan Chai / Causeway Bay / Heng Fa Chuen / Pok Fu Lam / Aberdeen / Stanley / Mei Foo / Cheung Sha Wan / Sham Shui Po / Mong Kok / Tai Kok Tsui / Jordan / Tsim Sha Tsui / Hung Hom / Ho Man Tin / Shek Kip Mei / Diamond Hill / Kowloon Bay / Kwun Tong / Yau Tong / Tai Wai / Sha Tin / Fo Tan / Tai Po / Fanling / Sheung Shui / Tsuen Wan / Tsing Yi / Tuen Mun / Yuen Long / Tin Shui Wai / Tseung Kwan O / Tung Chung)
1 day ago
Tao Heung Group (Wan Chai / Causeway Bay / Heng Fa Chuen / Pok Fu Lam / Aberdeen / Stanley / Mei Foo / Cheung Sha Wan / Sham Shui Po / Mong Kok / Tai Kok Tsui / Jordan / Tsim Sha Tsui / Hung Hom / Ho Man Tin / Shek Kip Mei / Diamond Hill / Kowloon Bay / Kwun Tong / Yau Tong / Tai Wai / Sha Tin / Fo Tan / Tai Po / Fanling / Sheung Shui / Tsuen Wan / Tsing Yi / Tuen Mun / Yuen Long / Tin Shui Wai / Tseung Kwan O / Tung Chung)
1 day ago
Tao Heung Group (Wan Chai / Causeway Bay / Heng Fa Chuen / Pok Fu Lam / Aberdeen / Stanley / Mei Foo / Cheung Sha Wan / Sham Shui Po / Mong Kok / Tai Kok Tsui / Jordan / Tsim Sha Tsui / Hung Hom / Ho Man Tin / Shek Kip Mei / Diamond Hill / Kowloon Bay / Kwun Tong / Yau Tong / Tai Wai / Sha Tin / Fo Tan / Tai Po / Fanling / Sheung Shui / Tsuen Wan / Tsing Yi / Tuen Mun / Yuen Long / Tin Shui Wai / Tseung Kwan O / Tung Chung)
1 day ago
MCDONALD'S RESTAURANTS (HONG KONG) LIMITED (Western District / Sheung Wan / Central / Mid-Levels / The Peak / Admiralty / Wan Chai / Happy Valley / Causeway Bay / North Point / Quarry Bay / Tai Koo / Sai Wan Ho / Shau Kei Wan / Heng Fa Chuen / Chai Wan / Pok Fu Lam / Aberdeen / Ap Lei Chau / Wong Chuk Hang / Stanley / Mei Foo / Lai Chi Kok / Cheung Sha Wan / Sham Shui Po / Prince Edward / Mong Kok / Tai Kok Tsui / Yau Ma Tei / Jordan / Tsim Sha Tsui / Hung Hom / Ho Man Tin / To Kwa Wan / Shek Kip Mei / Kowloon Tong / Kowloon City / Lok Fu / Wong Tai Sin / San Po Kong / Diamond Hill / Tsz Wan Shan / Choi Hung / Kowloon Bay / Ngau Tau Kok / Kwun Tong / Lam Tin / Yau Tong / Tai Wai / Sha Tin / Fo Tan / Ma On Shan / Tai Po / Tai Wo / Fanling / Sheung Shui / Kwai Fong / Kwai Chung / Tsuen Wan / Tsing Yi / Sham Tseng / Tuen Mun / Yuen Long / Tin Shui Wai / Sai Kung / Tseung Kwan O / Discovery Bay / Tung Chung / Chek Lap Kok / Lantau Island / Cheung Chau)
2 days ago
Saizeriya 薩莉亞意式餐廳 (North Point / Chai Wan / Aberdeen / Ap Lei Chau / Lai Chi Kok / Cheung Sha Wan / Sham Shui Po / Tai Kok Tsui / Hung Hom / Kowloon City / Wong Tai Sin / San Po Kong / Tsz Wan Shan / Kowloon Bay / Ngau Tau Kok / Lam Tin / Yau Tong / Sha Tin / Ma On Shan / Tai Po / Fanling / Kwai Chung / Tsuen Wan / Tsing Yi / Tuen Mun / Yuen Long / Tin Shui Wai / Tseung Kwan O)
$48-$61/hour2 days ago
Saizeriya 薩莉亞意式餐廳 (North Point / Chai Wan / Aberdeen / Ap Lei Chau / Lai Chi Kok / Cheung Sha Wan / Sham Shui Po / Tai Kok Tsui / Hung Hom / Kowloon City / Wong Tai Sin / San Po Kong / Tsz Wan Shan / Kowloon Bay / Ngau Tau Kok / Lam Tin / Yau Tong / Sha Tin / Ma On Shan / Tai Po / Fanling / Kwai Chung / Tsuen Wan / Tsing Yi / Tuen Mun / Yuen Long / Tin Shui Wai / Tseung Kwan O)
$18,300-$19,300/month2 days ago
Saizeriya 薩莉亞意式餐廳 (North Point / Chai Wan / Aberdeen / Ap Lei Chau / Lai Chi Kok / Cheung Sha Wan / Sham Shui Po / Tai Kok Tsui / Hung Hom / Kowloon City / Wong Tai Sin / San Po Kong / Tsz Wan Shan / Kowloon Bay / Ngau Tau Kok / Lam Tin / Yau Tong / Sha Tin / Ma On Shan / Tai Po / Fanling / Kwai Chung / Tsuen Wan / Tsing Yi / Tuen Mun / Yuen Long / Tin Shui Wai / Tseung Kwan O)
$16,300-$17,500/month2 days ago
Saizeriya 薩莉亞意式餐廳 (North Point / Chai Wan / Aberdeen / Ap Lei Chau / Lai Chi Kok / Cheung Sha Wan / Sham Shui Po / Tai Kok Tsui / Hung Hom / Kowloon City / Wong Tai Sin / San Po Kong / Tsz Wan Shan / Kowloon Bay / Ngau Tau Kok / Lam Tin / Yau Tong / Sha Tin / Ma On Shan / Tai Po / Fanling / Kwai Chung / Tsuen Wan / Tsing Yi / Tuen Mun / Yuen Long / Tin Shui Wai / Tseung Kwan O)
$15,500-$16,700/month2 days ago
MCDONALD'S RESTAURANTS (HONG KONG) LIMITED (Western District / Sheung Wan / Central / Mid-Levels / The Peak / Admiralty / Wan Chai / Happy Valley / Causeway Bay / North Point / Quarry Bay / Tai Koo / Sai Wan Ho / Shau Kei Wan / Heng Fa Chuen / Chai Wan / Pok Fu Lam / Aberdeen / Ap Lei Chau / Wong Chuk Hang / Stanley / Mei Foo / Lai Chi Kok / Cheung Sha Wan / Sham Shui Po / Prince Edward / Mong Kok / Tai Kok Tsui / Yau Ma Tei / Jordan / Tsim Sha Tsui / Hung Hom / Ho Man Tin / To Kwa Wan / Shek Kip Mei / Kowloon Tong / Kowloon City / Lok Fu / Wong Tai Sin / San Po Kong / Diamond Hill / Tsz Wan Shan / Choi Hung / Kowloon Bay / Ngau Tau Kok / Kwun Tong / Lam Tin / Yau Tong / Tai Wai / Sha Tin / Fo Tan / Ma On Shan / Tai Po / Tai Wo / Fanling / Sheung Shui / Kwai Fong / Kwai Chung / Tsuen Wan / Tsing Yi / Sham Tseng / Tuen Mun / Yuen Long / Tin Shui Wai / Sai Kung / Tseung Kwan O / Discovery Bay / Tung Chung / Chek Lap Kok / Lantau Island / Cheung Chau)
$38-$40/hour3 days ago
MCDONALD'S RESTAURANTS (HONG KONG) LIMITED (Western District / Sheung Wan / Central / Mid-Levels / The Peak / Admiralty / Wan Chai / Happy Valley / Causeway Bay / North Point / Quarry Bay / Tai Koo / Sai Wan Ho / Shau Kei Wan / Heng Fa Chuen / Chai Wan / Pok Fu Lam / Aberdeen / Ap Lei Chau / Wong Chuk Hang / Stanley / Mei Foo / Lai Chi Kok / Cheung Sha Wan / Sham Shui Po / Prince Edward / Mong Kok / Tai Kok Tsui / Yau Ma Tei / Jordan / Tsim Sha Tsui / Hung Hom / Ho Man Tin / To Kwa Wan / Shek Kip Mei / Kowloon Tong / Kowloon City / Lok Fu / Wong Tai Sin / San Po Kong / Diamond Hill / Tsz Wan Shan / Choi Hung / Kowloon Bay / Ngau Tau Kok / Kwun Tong / Lam Tin / Yau Tong / Tai Wai / Sha Tin / Fo Tan / Ma On Shan / Tai Po / Tai Wo / Fanling / Sheung Shui / Kwai Fong / Kwai Chung / Tsuen Wan / Tsing Yi / Sham Tseng / Tuen Mun / Yuen Long / Tin Shui Wai / Sai Kung / Tseung Kwan O / Discovery Bay / Tung Chung / Chek Lap Kok / Lantau Island / Cheung Chau)
3 days ago
MCDONALD'S RESTAURANTS (HONG KONG) LIMITED (Western District / Sheung Wan / Central / Mid-Levels / The Peak / Admiralty / Wan Chai / Happy Valley / Causeway Bay / North Point / Quarry Bay / Tai Koo / Sai Wan Ho / Shau Kei Wan / Heng Fa Chuen / Chai Wan / Pok Fu Lam / Aberdeen / Ap Lei Chau / Wong Chuk Hang / Stanley / Mei Foo / Lai Chi Kok / Cheung Sha Wan / Sham Shui Po / Prince Edward / Mong Kok / Tai Kok Tsui / Yau Ma Tei / Jordan / Tsim Sha Tsui / Hung Hom / Ho Man Tin / To Kwa Wan / Shek Kip Mei / Kowloon Tong / Kowloon City / Lok Fu / Wong Tai Sin / San Po Kong / Diamond Hill / Tsz Wan Shan / Choi Hung / Kowloon Bay / Ngau Tau Kok / Kwun Tong / Lam Tin / Yau Tong / Tai Wai / Sha Tin / Fo Tan / Ma On Shan / Tai Po / Tai Wo / Fanling / Sheung Shui / Kwai Fong / Kwai Chung / Tsuen Wan / Tsing Yi / Sham Tseng / Tuen Mun / Yuen Long / Tin Shui Wai / Sai Kung / Tseung Kwan O / Discovery Bay / Tung Chung / Chek Lap Kok / Lantau Island / Cheung Chau)
3 days ago
MCDONALD'S RESTAURANTS (HONG KONG) LIMITED (Western District / Sheung Wan / Central / Mid-Levels / The Peak / Admiralty / Wan Chai / Happy Valley / Causeway Bay / North Point / Quarry Bay / Tai Koo / Sai Wan Ho / Shau Kei Wan / Heng Fa Chuen / Chai Wan / Pok Fu Lam / Aberdeen / Ap Lei Chau / Wong Chuk Hang / Stanley / Mei Foo / Lai Chi Kok / Cheung Sha Wan / Sham Shui Po / Prince Edward / Mong Kok / Tai Kok Tsui / Yau Ma Tei / Jordan / Tsim Sha Tsui / Hung Hom / Ho Man Tin / To Kwa Wan / Shek Kip Mei / Kowloon Tong / Kowloon City / Lok Fu / Wong Tai Sin / San Po Kong / Diamond Hill / Tsz Wan Shan / Choi Hung / Kowloon Bay / Ngau Tau Kok / Kwun Tong / Lam Tin / Yau Tong / Tai Wai / Sha Tin / Fo Tan / Ma On Shan / Tai Po / Tai Wo / Fanling / Sheung Shui / Kwai Fong / Kwai Chung / Tsuen Wan / Tsing Yi / Sham Tseng / Tuen Mun / Yuen Long / Tin Shui Wai / Sai Kung / Tseung Kwan O / Discovery Bay / Tung Chung / Chek Lap Kok / Lantau Island / Cheung Chau)
3 days ago
翠華集團 (All Hong Kong)
$23,000-$25,000/month5 days ago
翠華集團 (All Hong Kong)
$12,000-$14,000/month5 days ago
翠華集團 (All Hong Kong)
$15,500/month5 days ago

洗碗 (招聘日: 6月9日)

Tao Heung Group
Posted 1 day ago

稻香集團招聘日

日期: 2020年6月9日(星期二)

時間: 上午10:00 至下午2:00

地址: 九龍彌敦道378號彌敦酒店1樓(稻香)

交通: 港鐵佐敦站B1出口,步行約4分鐘

備註: 請帶備香港永久居民身份證或提供有效在港工作證明文件

   

洗碗

- 負責一般碗碟清潔工作 (設有洗碗機)

   

薪金、福利及工作時間

- 供膳食

- 分店業績獎金

- 全勤獎

- 在職培訓

- 迎新計劃

- 良好晉升機會

- 員工折扣優惠

- 員工聯誼活動

- 生日有禮

- 婚假

   

工作地點 : 港九新界(赤柱上班每日額外$30津貼)

**收集資料只作招聘用途**


F&B Jobs
Work Location Wan Chai / Causeway Bay / Heng Fa Chuen / Pok Fu Lam / Aberdeen / Stanley / Mei Foo / Cheung Sha Wan / Sham Shui Po / Mong Kok / Tai Kok Tsui / Jordan / Tsim Sha Tsui / Hung Hom / Ho Man Tin / Shek Kip Mei / Diamond Hill / Kowloon Bay / Kwun Tong / Yau Tong / Tai Wai / Sha Tin / Fo Tan / Tai Po / Fanling / Sheung Shui / Tsuen Wan / Tsing Yi / Tuen Mun / Yuen Long / Tin Shui Wai / Tseung Kwan O / Tung Chung
Experience 0 year(s)
Education
Primary
Language Cantonese
Benefits Bonus / Staff discount / Attendance bonus / Promotion opportunities / On-the-job training / Marriage leave / Free duty meal / Compassionate leave
Reference No. ORJOB70436

About company
Tao Heung Group
香港中式酒樓飲食集團。至今擁有多個品牌,包括稻香、稻香超級漁港、迎囍大酒樓、客家好棧、潮樓、潮館、鍾菜、稻坊。各品牌自有不同的飲食風格。
View restaurants (50)

Jobs from the same group
Tao Heung Group (Wan Chai / Causeway Bay / Heng Fa Chuen / Pok Fu Lam / Aberdeen / Stanley / Mei Foo / Cheung Sha Wan / Sham Shui Po / Mong Kok / Tai Kok Tsui / Jordan / Tsim Sha Tsui / Hung Hom / Ho Man Tin / Shek Kip Mei / Diamond Hill / Kowloon Bay / Kwun Tong / Yau Tong / Tai Wai / Sha Tin / Fo Tan / Tai Po / Fanling / Sheung Shui / Tsuen Wan / Tsing Yi / Tuen Mun / Yuen Long / Tin Shui Wai / Tseung Kwan O / Tung Chung)
1 day ago
Tao Heung Group (Wan Chai / Causeway Bay / Heng Fa Chuen / Pok Fu Lam / Aberdeen / Stanley / Mei Foo / Cheung Sha Wan / Sham Shui Po / Mong Kok / Tai Kok Tsui / Jordan / Tsim Sha Tsui / Hung Hom / Ho Man Tin / Shek Kip Mei / Diamond Hill / Kowloon Bay / Kwun Tong / Yau Tong / Tai Wai / Sha Tin / Fo Tan / Tai Po / Fanling / Sheung Shui / Tsuen Wan / Tsing Yi / Tuen Mun / Yuen Long / Tin Shui Wai / Tseung Kwan O / Tung Chung)
1 day ago