Asia Dining
寫食評
ENG
香港 澳門 深圳
shyim
shyim
(非會員)
這篇是 [非食評]
31
JUL 04

各區分店

區域地址電話

元朗大馬路64-66號24792141
元朗阜財街34號地下24745731
灣仔軒尼詩道174號地下25751661
銅鑼灣軒尼詩道祟光百貨公司地庫(美食廣場)
28318414
旺角彌敦道605A號地舖23947668
沙田新城市廣場1樓151D(向大會堂) 26090832
將軍澳欣景路8號新都城中心2樓2088舖31943836
(By editor : you can also check from our database)

p.s. 老婆餅入面既乜唔係冬瓜蓉黎架咩?!
284
推介
已推介
unknown
felixfong963
felixfong963 恆香老餅家現有分店地址如下 :

1. 元朗大馬路64-66號 電 : 2479 2141
2. 元朗光華中心阜財街34號地下 電 : 2474 5731
3. 沙田中心橫壆街2-16號沙田中心L3-2號舖 電 : 2609 0832
4. 九龍旺角彌敦道579號地下1號舖 電 : 2394 7668
5. 九龍apm Jusco 分店
九龍官塘道418號創紀之城5期apm地下LG-103C舖 電 : 3148 9213
6. 尖沙咀Sogo分店
九龍尖沙咀崇光百貨B2地庫 (新世界中心側) 電 : 3556 1180
7. 銅鑼灣Sogo分店
香港銅鑼灣崇光百貨B2地庫 電 : 2831 8414
8. 康山 Jusco 分店
香港鰂魚涌康山道2號康怡廣場南座地下L006舖 電 : 2513 0279


2009-12-31 · 回應
Top
我係勁鐘意食老婆餅, 最勁一次過可以食三個, 食過銅鑼灣,旺角同元朗分店, 始終都係元朗個間最好味, 其實分店唔知係咪擺過夜, 食落硬係有"油益"味, 我試過夜晚8點係元朗大馬路間分店買老婆餅, 都依然係咁正咁軟熟...
誰知道恆香老餅家幾家在港島或九龍的分店地址? 謝謝!